Khai báo với HTML

Để khai báo 1 thẻ bất kì với HTML thì ta sử dụng <!DOCTYPE html> trong đó <!DOCTYPE>tuyên bố đại diện cho các loại tài liệu, và giúp các trình duyệt để trang web hiển thị một cách chính xác.

Tiêu đề của HTML

Trong htm thì có 6 thẻ tiêu đề áp dụng từ <h1> đến <h6> trong đó thẻ <h1> xác định tiêu đề quan trọng và lớn nhất và <h6> xác định tiêu đề ít quan trọng và bé nhất.

Ví dụ:

<h1> Học html cơ bản </h1>

<h2> Học html cơ bản </h2>

<h3> Học html cơ bản </h3>

<h4> Học html cơ bản </h4>

<h5> Học html cơ bản </h5>

<h6> Học html cơ bản </h6>

Các công cụ tìm kiếm sử dụng các tiêu đề để lập chỉ mục cấu trúc và nội dung của các trang web của bạn.

Người dùng thường lướt qua một trang theo các tiêu đề của nó. Điều quan trọng là sử dụng các tiêu đề để hiển thị cấu trúc tài liệu.

<h1> các tiêu đề nên được sử dụng cho các tiêu đề chính, tiếp theo là <h2>  các tiêu đề, sau đó là các tiêu đề ít quan trọng hơn v.v.

*Lưu ý : Sau mỗi thẻ mở là phải có 1 thẻ đóng được ký hiệu là dấu / ( <h1> </h1> ) . Chỉ sử dụng tiêu đề HTML cho các tiêu đề. Không sử dụng tiêu đề để làm cho văn bản LỚN hoặc in đậm

Có 1 số thẻ đặc biệt chỉ có thẻ mở mà không có thẻ đóng. Mình sẽ nói khi gặp phải trường hợp đó.

Các đoạn trong HTML

Các đoạn trong HTML được xác đinh bằng thẻ <p> nội dung </p> thẻ này có thẻ đóng.

Một đoạn văn luôn bắt đầu trên một dòng mới và trình duyệt sẽ tự động thêm một số khoảng trắng (lề) trước và sau một đoạn văn.

Bạn không thể chắc chắn HTML sẽ được hiển thị như thế nào.

Màn hình lớn hay nhỏ và các cửa sổ được thay đổi kích thước sẽ tạo ra các kết quả khác nhau.

Với HTML, bạn không thể thay đổi cách hiển thị bằng cách thêm khoảng trắng hoặc dòng thừa trong mã HTML của mình.

Trình duyệt sẽ tự động xóa bất kỳ khoảng trắng và dòng thừa nào khi trang được hiển thị

Cắt đoạn trong HTML

Nếu ta viết 1 bài thơ trong html thì nó sẽ nằm trên 1 dòng mà không xuống dòng như bình thường. Vậy để giải quyết vấn đề này ta sẽ có một thẻ <br> để ngắt dòng mỗi đoạn thơ để nó trở thành một bài thơ hoàn chỉnh. Và thẻ này là thẻ đặc biệt lên sẽ không có thẻ đóng mà chỉ có thẻ mở.

Ví dụ:

<p> nội dung 1 </p>

<p> nội dung 2 </p>

<p> nội dung 3 </p>

Nếu ta không sử dụng thẻ <hr> để ngắt dòng mỗi đoạn thì nội dung sẽ hiện thị như sau:

nội dung 1 nội dung 2 nội dung 3

Vì thế ta sẽ phải thêm thẻ <hr> vào mỗi 1 đoạn thơ hoặc văn bản.

<p> nội dung 1 </p>

<br>

<p> nội dung 2 </p>

<br>

<p> nội dung 3 </p>

*Mỗi một thẻ <br> sẽ được hiểu là 1 khoảng cách dòng. Càng sử dụng nhiều thẻ <br> thì khoảng cách càng xa. Hãy tự mình thử nhé 😛

Bài 1 chúng ta sẽ học đến đây nhé. Nhớ theo dõi bài 2 nha <3

 

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here