No posts to display

APLICATIONS

Câu lệnh echo và print trong PHP

Với PHP, có hai cách cơ bản để lấy đầu ra: echovà print. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng echo hoặc printtrong hầu hết các ví dụ. Vì vậy,...

HOT NEWS